Zdravstvene ustanove

Lječilišno zdravstveni kompleks Strmac

projektni detalji

Projektant
Urbos d.o.o. Osijek, Milko Puncer d.i.a.

 

Godina
2009./2010.

 

Proizvodi
Aluminijska stolarija
Sjenila

Rekonstrukcija i dogradnja postojećih građevina lječilišno-zdravstvenog kompleksa Strmac u Dom za psihički bolesne odrasle osobe – Centar za mentalno zdravlje Sv. Rafael.

 

Korištene serije profila Schuco AWS/ADS 70, Unutarnje pozicije Schuco AWS50NI, SCREENLINE sustav žaluzina

Share onVIŠE O EU PROJEKTU