Modern Line

EU ProjektOpis projekta

Provedbom projekta „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu Modern Line d.o.o.“ riješiti će se problem energetski neučinkovitog proizvodnog procesa koji za svoj rad troši velike količine energije. Provedbom projekta Društvo će smanjiti potrošnju energije u proizvodnom pogonu za 98,74% te za 80,37% uslijed energetske obnove zgrade u odnosu na isporučenu energiju prije provedbe projekta. Također, povećati će udio korištenja obnovljive energije sunca u bruto potrošnji energije za 120.263,68 kWh kWh/god i smanjiti emisiju CO2 za ukupno 68,31t/god.

 

 

Ciljevi i rezultati projekta

Izgradnjom fotonaponske elektrane iz obnovljivih izvora energije biti će proizvedeno 120.263,68 kWh energije. Korištenjem električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije, značajno će se smanjiti staklenički plinovi budući da je energija iz fotonaponske elektrane čista energija koja ne emitira CO2. Implementacijom opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodni pogon, emisija CO2 plinova smanjiti će se za 39,68 t/god. Kada se tome pridoda i provedba ostalih mjera predviđenih glavnim projektom energetske obnove za proizvodni pogon, a koje dovode do smanjenja potrošnje električne energije (a time posredno i do smanjenja emisije CO2) emisija CO2 će se za proizvodni pogon smanjiti za ukupno 49,40 t/god. Energetskom obnovom zgrade postići će se smanjenje emisije CO2 za dodatnih 18,91t/god. Ukupno smanjenje emisije CO2 uslijed provedbe planiranih aktivnosti energetske obnove iznosi 68,31t/god.

 

 

Promicanje ravnopravnosti i jednakih mogućnosti

MODERN LINE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, uslužnu djelatnost, turizam, ugostiteljstvo, kulturu, umjetnost i informacije podržava i promiče ravnopravnost spolova, jednake mogućnosti i nediskriminaciju u bilo kojem pogledu te pristupačnost osobama s invaliditetom. U tom smislu, sva postojeća i buduća radna mjesta u Društvu su jednako namijenjena svim spolovima, manjinama te, kako zdravim, tako i osobama s (tjelesnim) invaliditetom koje su u mogućnosti obavljati zadatke u obuhvatu pojedinog radnog mjesta. Kriteriji zapošljavanja Društva se prvenstveno odnose na stručnost, kompetentnost i želju za učenjem.

 

Kontakt osoba: Ivica Lukanović, +385 51 808 663VIŠE O EU PROJEKTU