Home Obrazovne, Homepage

OŠ Fran Krsto Frankopan, Krk

projektni detalji

Projektant
Randić-Turato doo, Rijeka

Godina
2005.

Proizvodi
Aluminijska stolarija

Suradnja sa brojnim pa i ponajboljim hrvatskim arhitektima izuzetno je aktivna i plodna, pa je Modern line učestvovao u gradnji nekoliko nagrađenih objekata na međunarodnom planu.
Svakako tu izdvajamo nagrađivani projekt O.Š. Fran Krsto Frankopan u Krku.

 

Korištene serije profila Feal Fasada 50FK, Termo 65

Share onVIŠE O EU PROJEKTU